Záznam 7.9. plenární jednání

Záznam 7.9. odpolední program

Záznam 8.9.